جستجو رویدادها

بسته
Listing Listing

ملاقات صاحبان کسب و کارهای مجازی با کارشناسان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: یکشنبه ۲۹ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

ملاقات صاحبان کسب و کارهای مجازی با کارشناسان اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: یکشنبه ۲۲ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
 • کسب و کار / سازمانی
Listing Listing

دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸
 • برگزار کننده: جشنواره وب و موبایل ایران
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

بررسی معضلات و مشکلات مالی ، مالیاتی و بیمه ای استارت آپ ها

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: شنبه ۱۴ دی ۹۸
 • برگزار کننده: باشگاه کارآفرینی تیوان
 • مالی / حسابداری
بسته
Listing Listing

رویدادهای استانی جشنواره وب و موبایل ایران-شیراز

 • شـهر رویـداد: شیراز
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۱۹ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کسب و کار های مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

الزامات حقوقی استارتاپ ها

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: سه‌شنبه ۱۰ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

الزامات حقوقی استارتاپ ها

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: سه‌شنبه ۳ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

الزامات حقوقی استارتاپ ها

 • شـهر رویـداد: تهران
 • شـروع رویـداد: سه‌شنبه ۲۶ آذر ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی
 • کسب و کار / اداری
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران-بابلسر

 • شـهر رویـداد: بابلسر
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۵ دی ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کسب و کار های مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران - اصفهان

 • شـهر رویـداد: اصفهان
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۲۴ مرداد ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران - قزوین

 • شـهر رویـداد: قزوین
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران - رشت

 • شـهر رویـداد: رشت
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۲ آبان ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران - مشهد

 • شـهر رویـداد: مشهد
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۱۱ مهر ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه
 • کارآفرینی / استارتاپی
بسته
Listing Listing

رویداد های استانی جشنواره وب و موبایل ایران - یزد

 • شـهر رویـداد: یزد
 • شـروع رویـداد: پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸
 • برگزار کننده: اتحادیه کسب و کار های مجازی
 • کارآفرینی / استارتاپی